dijous, 29 de setembre de 2005

Un compromís per l'educació a Catalunya (llibre, gener de 2005)

Compromís per a l'Educació en Catalunya (gener 2005)

Document elaborat en el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) l'any 2005, que va ser fruit de tot un any de discussions i debats al voltant de diversos eixos. Conté propostes sobre el procés que hauria de conduir a un Pacte per l'Educació de Catalunya i una Llei d'Educació de Catalunya. A part de la idea del pacte contenia elements novedosos en quant a la proposta de l'articulació d'un servei públic educatiu, una redefinició de la carrera professional dels docents i la implantació de la cultura de l'avaluació.

Des­car­rega el docu­ment cli­cant aquí: