dijous, 5 de maig de 2011

5 de maig 2011: Declaració unitària “Pel futur de l’educació pública a Catalunya”


Declaració unitària


Les entitats i organitzacions sotasignants, totes elles vinculades a la societat i a l’educació del nostre país, volem manifestar la nostra preocupació per la situació de l’educació pública davant les retallades de pressupostos que planteja el Govern.

En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que vagin en detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. En moments que l’increment de l’atur i la precarietat laboral fa que moltes famílies pateixin el risc d’exclusió social, els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la dignitat i contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones. 

En aquest context pensem que l’atenció al centre, a l’aula, i - el que és més important - a l’alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública. En un moment en què el concepte d’educació al llarg de la vida s’està instaurant com a imprescindible, cal fer efectiu el dret a l’educació des de l’educació infantil de primer cicle a tota la resta d’etapes educatives. Tenint en compte la necessitat actual de facilitar que molts joves puguin reintegrar-se al sistema educatiu i no abandonar prematurament els estudis, cal una planificació i una oferta pública adequades i suficients per atendre tota la demanda.

Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ve realitzant retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més important, acaben per incidir en la qualitat educativa.  

L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i, l’educació pública,l’única que pot garantir la cohesió social, els valors de solidaritat, no discriminació –per raó de nivell social, sexe, llengua, creença o cultura- i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general.

Emplacem, doncs, al Govern de Catalunya i al Departament d’Ensenyament, perquè prengui decisions per al desenvolupament d’un seguit d’accions i mesures encaminades a consolidar l’educació pública de qualitat com un dret de tota la ciutadania del nostre país. Manifestem la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar per contribuir a la millora i a l’enfortiment de l’educació pública  fent arribar aquelles mesures concretes que creiem necessàries en aquests moments i a  fer propostes per a fer-les possible.

Per què això sigui possible, cal dotar del valor que es meriex  i fomentar la coresponsabilitat del professorat, les famílies, l’alumnat, l’administració local i l’entorn del centre afavorint, de manera especial,  la conciliació de la vida laboral de les famílies amb el ritme i el funcionament dels centres educatius.

Per tal de materialitzar totes aquestes mesures, les entitats treballarem en el marc dels òrgans institucionals on som presents però, alhora, fem una crida a tota la ciutadania i a la societat civil del nostre país a adherir-se i implicar-se en la defensa de l’educació pública.

Sabem que això només serà possible amb la participació i consens de tothom.

EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ I DELS SERVEIS PÚBLICS
ATUREM LES RETALLADES

Barcelona, 5 de maig de 2011


Per tal de fer possible una educació pública de qualitat, equitativa i democràtica proposem al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament les següents mesures:

1- Aturar totes les retallades efectuades i anunciades pel Departament d’Ensenyament.

2. Augmentar la inversió en educació, recomanada per tots els organismes internacionals, al 6% del PIB.

3- Fomentar la participació i els acords  de la comunitat educativa, social i amb les administracions locals a l’hora del desplegament de les mesures  que pugui prendre el Departament d’Ensenyament.

4. Frenar el desenvolupament de la gestió privada en els serveis complementaris i de reforç de l’educació.

5- Garantir una ràtio mestres-alumnes adequada per a una educació de qualitat i fer-la efectiva amb les plantilles necessàries.

6- Que els centres disposin d’unes infraestructures i espais dignes per fer la seva tasca i d’unes dotacions pressupostàries que permetin fer front a les seves despeses de funcionament.

7- Assegurar les places públiques suficients per atendre la població escolar  a totes les etapes educatives des de l’educació infantil de primer cicle, garantint els recursos compromesos amb els municipis.

8- Obrir el sistema educatiu a les persones que provenen de l’atur o necessiten una formació complementària, ampliant l’oferta pública de la formació professional, , els programes de qualificació professional inicial, la formació de persones adultes, el batxillerat i la universitat.

9- Acordar un Decret de Matriculació que permeti una igualtat d’oportunitats reals i no impliqui cap mena de desigualtat en l’accés als centres educatius sostinguts amb fons públics. I, en paral·lel, elaborar un pla concret decidit, coordinat i acordat contra la segregació escolar.

10- Fer un especial esforç, tant d'inversions com de recursosen aquells entorns on les condicions socioeconòmiques són més desafavorides.

11- Assegurar una gestió democràtica i participativa en els centres públics educatius.

12- Que la situació actual no suposi més desigualtat ni entre l’alumnat, ni entre centres sostinguts amb fons públics.El desig de treballar per a una educació pública de qualitat a Catalunya ens fa adreçar-nos al President de la Generalitat i a la Consellera d’Ensenyament per obrir la Taula amb la Comunitat Educativa i poder parlar amb rigor i seriositat de la situació actual i de les perspectives de futur, tal com va apuntar el Molt Honorable Sr. Mas a principis del seu nomenament.


Barcelona, 5 de maig de 2011
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

Federació d’Associaciones de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)

Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES)

Federació d’Ensenyament de CCOO

FETE-UGT

USTEC-STEs

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)

Associació de Mestres Rosa Sensat

AEP, AJEC, FAPAC, FAPAES, CCOO, FETE-UGT, USTEC-STEs, FMRPC, AMRosaSensat


Carta a la Consellera

Hble. Sra. Irene Rigau
Consellera d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya
Benvolguda senyora,
Li fem arribar còpia de la carta i la declaració conjunta que hem adreçat aquest matí al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya.
Restem a la seva disposició per als temes que es plantegen en aquests documents.
Tot esperant la seva resposta, la saludem atentament

AEP, AJEC, SEPC, FAPAC, FAPAES, FE-CCOO, FETE-UGT, USTEC·STEs, FMRPC, AM Rosa Sensat, OBIPD 
Barcelona, 5 de maig de 2011

FMRPC i AM Rosa Sensat. Avda Drassanes, 3. 08001 Barcelona
FAPAC. C/ Cartagena, 245. Barcelona
FAPAES. C/ Pere Vergés, 1.  08020 Barcelona
CCOO. Via Laietana, 16. 08003 Barcelona


Carta al Síndic

Sr. Rafael Ribó
Síndic de Greuges

Benvolgut senyor,
Li fem arribar còpia de la carta i la declaració conjunta que hem adreçat aquest matí al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement..
El saludem atentament.

AEP, AJEC, SEPC, FAPAC, FAPAES, FE-CCOO, FETE-UGT, USTEC-STEs, FMRPC, AM Rosa Sensat, OBIPD 
Barcelona, 5 de maig de 2011 

FMRPC i AM Rosa Sensat. Avda Drassanes, 3. 08001 Barcelona
FAPAC. C/ Cartagena, 245. Barcelona
FAPAES. C/ Pere Vergés, 1.  08020 Barcelona
CCOO. Via Laietana, 16. 08003 Barcelona